The Asian Pacific Association for the Study of the Liver [APASL]

1. President Prof. Diana A. Payawal Dr. Diana A. Payawal Manila
2. Immediate Past President Prof. Barjesh Chander Sharma Dr. Barjesh Chander Sharma New Delhi
3. President Elect Prof. Rino Gani Dr. Rino Gani Jakarta
4. Secretary General-cum-Treasurer Prof. Wei Lai Dr. Lai Wei Beijing
5. Assistant Secretary Prof.-Manoj-Kumar-Sharma Dr. Manoj Kumar Sharma New Delhi
6. Executive Council Prof. Shahab Abid Dr. Shahab Abid Karachi
Prof. Ian Homer Y. Cua Dr. Ian Homer Y. Cua Manila
Prof.-Ghazinyan-Hasmik Dr. Ghazinyan Hasmik Yerevan
Prof. Changmin Kim Dr. Changmin Kim Seoul
Prof.-Han-Chieh-Lin Dr. Han-Chieh Lin Taipei
Prof. Rosmawati Mohamed Dr. Rosmawati Mohamed Kuala Lumpur
Prof. David Handojo Muljono Dr. David Handojo Muljono Jakarta
Prof. Necati Ormeci Dr. Necati Ormeci Ankara
Prof.-Shuichiro-Shiina Dr. Shuichiro Shiina Tokyo
Dr.-Tawesak-Tanwandee Dr. Tawesak Tanwandee Bangkok
Prof. Alexander Thompson Dr. Alexander Thompson Melbourne
Prof. Fu Sheng Wang Dr. Fu-Sheng Wang Beijing
Top